Kompleksowość- Doświadczenie – Profesjonalizm

Obsługa instalacji technologicznych

Zasilanie – Automatyzacja – Rozruch

Elektroenergetyka

Usługi budowlano-montażowe i sanitarne

Automatyka przemysłowa

Obsługa - eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

Projektowanie oraz budowa stanowisk badawczych i doświadczalnych

Handel hurtowy i detaliczny

Copyright © 2020 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy