O nas

„EL-REM” Sp. z o.o. została zawiązana i podjęła samodzielną działalność w 1998 roku, historia firmy sięga jednak wiele lat wstecz i jest związana z działalnością i rozwojem ówczesnego Działu Głównego Energetyka powstałych przed 80-ciu laty Zakładów Chemicznych „Alwernia” S.A.

Nasza firma świadczy i oferuje między innymi usługi związane z obsługą energetyczną oraz utrzymaniem ruchu infrastruktury technicznej przedsiębiorstw, w tym: instalacje i sieci rozdziału, przesyłu i produkcji nośników energetycznych ( energia elektryczna, gaz, para wodna, woda, sprężone powietrze, woda zdemineralizowana), systemy i instalacje wentylacji i klimatyzacji, systemy i układy pomiarów i automatyki przemysłowej.

Podstawowy trzon personalny tworzą pracownicy z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie oferowanych przez spółkę usług. Doświadczenie to zdobyte w warunkach ruchowych dużych przedsiębiorstw branży chemicznej i drukarskiej, poparte posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami oraz wzmocnione przez przyjmowaną do pracy w kolejnych latach młodą i ambitną kadrą techniczną gwarantuje solidność, wysoką jakość i nowoczesność oferowanych usług.

Posiadany potencjał pracowniczy oraz szeroki zakres świadczonych usług pozwala naszej firmie podjąć zlecenia kompleksowe, wymagające zaangażowania dużych mocy przerobowych.. „EL-REM” Sp. z o.o. zatrudnia obecnie ok. 60 pracowników.
 

Copyright © 2020 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy