Usługi elektroenergetyczne

  • Remonty i utrzymanie ruchu elektrycznego przedsiębiorstw
  • Budowa linii kablowych niskiego i średniego napięcia
  • Budowa stacji rozdzielczych i transformatorowych
  • Montaż instalacji oświetleniowych wnętrzowych i zewnętrznych
  • Montaż instalacji zasilających
  • Montaż instalacji odgromowych
  • Elektryczne pomiary odbiorcze i kontrolne

Automatyka przemysłowa

Obsługa - eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

Usługi budowlano-montażowe i sanitarne

Projektowanie oraz budowa stanowisk badawczych i doświadczalnych

Handel hurtowy i detaliczny

Copyright © 2020 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy