Obsługa - eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

  • Obsługa sprężarek sprężonego powietrza
  • Obsługa oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych
  • Obsługa stacji ciepłowniczych i kotłowni
  • Obsługa instalacji produkcyjnej wody zdemineralizowanej
  • Obsługa ujęć i pompowni wody pitnej i przemysłowej
  • Obsługa infrastruktury technicznej przedsiębiorstw (wentylacja, klimatyzacja).

Elektroenergetyka

Usługi budowlano-montażowe i sanitarne

Automatyka przemysłowa

Projektowanie oraz budowa stanowisk badawczych i doświadczalnych

Handel hurtowy i detaliczny

Copyright © 2020 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy