Projektowanie oraz budowa stanowisk badawczych i doświadczalnych

  • Projekt stanowisk wg wstępnych założeń technologicznych
  • Projekt doświadczalnych aparatów technologicznych
  • Budowa stanowisk badawczych – stacjonarnych i mobilnych
  • Budowa instalacji doświadczalnych - realizacja kompleksowych, proporcjonalnych instalacji do prowadzenia doświadczeń technologicznych i produkcji półtechnicznej.

Wykaz zrealizowanych zamówień

Elektroenergetyka

Usługi budowlano-montażowe i sanitarne

Automatyka przemysłowa

Obsługa - eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

Handel hurtowy i detaliczny

Copyright © 2020 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy