Usługi budowlano-montażowe i sanitarne

  • Usługi ogólnobudowlane
  • Budowa konstrukcji i instalacji stalowych
  • Usługi remontowo instalacyjne wod-kan-gaz-CO
  • Usługi ślusarsko-spawalnicze

Elektroenergetyka

Obsługa - eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

Automatyka przemysłowa

Projektowanie oraz budowa stanowisk badawczych i doświadczalnych

Handel hurtowy i detaliczny

Copyright © 2020 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy