Realizacje:

 1. Wykonanie systemu sterowania instalacją produkcji ortofosforanów - Z.Ch. „Alwernia”, System SCADA (centralne sterowanie i wizualizacja).
 2. Wykonanie instalacji alarmowych antywłamaniowych dla stacji głębinowych ujęć wody – „MULTIVITA” Sp. z o.o. zakład w Tyliczu
 3. Remonty instalacji odgromowej – R.R. Donnelley Kraków
 4. Wykonanie linii 6 kV zasilającej stację rozdzielczą 6/04 kV – Z.Ch. „Alwernia” S.A.
 5. Wymiana transformatorów na stacji 3090 – R.R. Donnelley Kraków
 6. Wykonanie systemu sterowania instalacją suszenia i kalcynacji soli spożywczych w tym montaż palników gazowych 2,6 MW – Z.Ch. „Alwernia” S.A.
 7. Remonty automatyki wentylacji ogrzewania i chłodzenia – R.R. Donnelley Kraków.
 8. Wykonanie elektrycznych instalacji zasilających i sterowniczych oraz systemu sterowania pracą rządzeń głębinowych ujęć wody – „MULTIVITA” Sp. z o.o. Zakład w Tyliczu.
 9. Remont układów pomiarowych dopalacza R.R. Donnelley Kraków
 10. Budowa instalacji produkcyjnej fosforanów paszowych – instalacje elektryczne zasilające, sterownicze i oświetleniowe, system sterowania SCADA, instalacje gazu i sprężonego powietrza, palnik gazowy 2,0 MW – Z.CH. „Alwernia” S.A.
 11. Remont automatyki kompresorowni głównej R.R. Donnelley Kraków
 12. Budowa węzła magazynowania i rozładunku kwasu azotowego – Z.Ch. „Alwernia” S.A.
 13. Wykonanie systemu sterowania pracą doświadczalnego pieca obrotowego z dostawą palnika gazowego 250 kW – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki
 14. Wykonanie szafy sterowniczej maszyny Litchoman – R.R. Donnelley Kraków
 15. Prefabrykacja szaf sterowniczych dla stacji ujęć wody – „MULTIVITA” Sp. z o.o. zakład w Tyliczu.
 16. Wykonanie instalacji stabilizacji poziomu farby w stacjach farbowych – „Poligrafia BIS” Starachowice.
 17. Budowa instalacji produkcyjnej ortofosforanów sodowych na bazie kwasu fosforowego ekstrakcyjnego, instalacje elektryczne, system sterowania SCADA, - Z.Ch. „Alwernia” S.A.
 18. Wykonanie doświadczalnego kalcynatora obrotowego – Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki.
 19. Okablowanie szafy chillera RTCA200 – R.R. Donnelley Kraków
 20. Wykonanie zintegrowanych systemów sterowania pracą filtrów ciśnieniowych. – Z. CH. „Alwernia” S.A.
 21. Wykonanie układu automatyki i pomiaru poziomu farb R.R. Donnelley Kraków
 22. Budowa instalacji produkcyjnej nawozów fosforanowych, rozdzielnia elektryczna 0,4 kV, instalacje elektryczne, system sterowania SCADA, rurociągowe instalacje energetyczne, palnik gazowy 3,0 MW.
 23. Budowa instalacji produkcyjnej nawozów wieloskładnikowych, instalacje elektryczne, system sterowania SCADA, instalacje zasilające suszarnie obrotowe w tym palniki gazowe i dwupaliwowe (gaz, olej) - Z.Ch. „Alwernia” S.A
 24. Wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania degradacji powłok żaroodpornych w gazach spalinowych – Politechnika Śląska w Gliwicach.
Copyright © 2020 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy