Automatyka przemysłowa

  • Serwis i utrzymanie ruchu systemów AKP i A
  • Budowa układów pomiarowych (temperatura, poziom, ciśnienie, przepływ, masa itp.)
  • Budowa systemów sterowania – zintegrowane i rozproszone systemy sterowania na bazie sterowników PLC i systemów SCADA.
  • Wykonywanie systemów i układów sterowania węzłów transportu technologicznego, węzłów pakowania i instalacji odpylania.
  • Montaż, serwis urządzeń i instalacji systemów wentylacji i klimatyzacji.
  • Serwis i budowa pneumatycznych i hydraulicznych układów automatyki

Elektroenergetyka

Obsługa - eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych

Usługi budowlano-montażowe i sanitarne

Projektowanie oraz budowa stanowisk badawczych i doświadczalnych

Handel hurtowy i detaliczny

Copyright © 2020 PKI S.C. Powszechny Katalog Internetowy